چاپ مقالات برتر در فصلنامه گنجینه دفاع مقدس و مقاومت

مقالات برتر همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس در فصلنامه علمی گنجینه دفاع مقدس و مقاومت چاپ و منتشر می شود.

مقالات برتر همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس در فصلنامه علمی گنجینه دفاع مقدس و مقاومت چاپ و منتشر می شود.

جواد خضرایی مشاور شهردار تهران و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس با اعلام خبر فوق گفت: علاوه بر چاپ مقالات برتر در فصلنامه علمی گنجینه دفاع مقدس ، به مقالات برتر حق التالیف ، لوح تقدیر و تندیس اهدا می شود.

رییس همایش افزود: به کلیه شرکت کنندگان در این همایش ، گواهی حضور اعطاء خواهد شد.

شایان ذکر است: پیش شماره فصلنامه گنجینه دفاع مقدس به همت موزه دفاع مقدس ، چاپ و بزودی شماره اول آن چاپ و منتشر خواهد شد.

mabani131195_(1)

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید