همایش موزه های دفاع مقدس و گردشگری برگزار می شود

باغ موزه دفاع مقدس با هدف بررسی راهکار ها و شیوه های جذب و توسعه گردشگری در حوزه موزه های دفاع مقدس، همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری را با اعلام فراخوان در سطح کشور به تاریخ اسفند ماه ۹۵ و همزمان با سالروز عملیات خیبر برگزار می کند.

باغ موزه دفاع مقدس با هدف بررسی عوامل و راهکارهای توسعه و جذب گردشگری در موزه های دفاع مقدس ، همایش موزه های دفاع مقدس و گردشگری را در نیمه اول اسفند ماه سال جاری برگزار می کند.

جواد خضرایی مشاور شهردار تهران و مدیر عامل موزه دفاع مقدس با بیان مطلب فوق گفت:بزودی فراخوان همایش فوق، اطلاع رسانی و پژوهشگران می توانند مقالات خود را تا ۲۰ دی ماه با محور جاذبه های گردشگری موزه های دفاع مقدس ـ  موزه های دفاع مقدس و تصویر ذهنی گردشگران ـ بازاریابی گردشگری موزه های دفاع مقدس ـ گردشگری دفاع مقدس و توسعه پایدار ـ  موزه های دفاع مقدس و توسعه گردشگری ـ  گردشگری دفاع مقدس ، کودکان و نوجوانان ـ مطالعات تطبیقی کشور های پیشرو در توسعه گردشگری موزه های جنگ ـ  گردشگری دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت به آدرس اینترنتی conf@iranhdm.ir  ارسال نمایند.

باغ موزع دفاع مقدس مرکز همایش ها

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید