ضرورت توجه به غنای علمی همایش های مرتبط با دفاع مقدس

مدیر عامل موزه دفاع مقدس تاکید کرد:

ضرورت توجه به غنای علمی همایش های مرتبط با دفاع مقدس

ششمین جلسه کمیته علمی همایش ملی مبانی طراحی موزه دفاع مقدس با حضور جمعی از اعضای کمیته علمی و شورای سیاستگذاری همایش در محل موزه دفاع مقدس برگزار شد.

در این جلسه ابتدا سردار جواد خضرایی مشاور شهردار تهران و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس از دبیران کمیته های علمی ،اجرایی و روابط عمومی همایش خواست گزارشی از اقدامات انجام شده را ارائه کنند.

در ادامه دکتر فشارکی دبیر کمیته علمی همایش گزارشی از روند دریافت مقالات ، رایزنی با اساتید و دانشجویان دکتری مرتبط با موضوع همایش و صاحبنظران حوزه معماری ارائه داد.

در ادامه سید حسام الدین باب گوره دبیر اجرایی و اصغر رضوانی دبیر کمیته روابط عمومی همایش گزارشی از اقدامات انجام شده را به اطلاع اعضای حاضر در جلسه رساندند.

در پایان سرادر خضرایی رییس همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس ضمن قدر دانی از اقدامات به عمل آمده ، بر غنا بخشی علمی همایش از طریق رایزنی بیشتر با صاحبنظران و اساتید حوزه معماری و اتخاذ شیوه های مناسب برای دریافت مقالات بیشتر تاکید کرد و اظهار داشت: باید این گونه همایش ها به لحاظ علمی در شان موزه های دفاع مقدس و مفاهیم ارزشی دوران دفاع مقدس باشد.

fesha221095_(3)

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید