صورتجلسه چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس

بسمه تعالي

موضوع : بررسی مکاتبات برای مشارکت کنندگان، پوستر، سایت همایش و مقالات سفارشی

جلسه بررسی موضوع مذکور در روز دوشنبه مورخ ۱۵/۹/۹۵  ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰  در محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار گرديد.

شركت كنندگان:
 آقایان: جواد خضرایی، سید حسین هوش السادات، سید جواد هاشمی فشارکی، هادی مراد پیری، عبدالرحمن کشوری، سید حسام­الدین باب­گوره    و خانم­ها: سهیلا صادق زاده، مرجان فرجی و لیلا سلطانی.

مصوبات :

 • جلسه ای با دکتر جدی از دانشگاه شهید بهشتی هماهنگ شود.
 • تا هفته بعد موضوع پوستر و مقالات سفارشی مشخص شود.
 • سایت همایش بر اساس قابلیت های مرسوم سایتهای همایش فعال شود و نرم ابزار مدیریت همایش در وب سایت بارگذاری شود.
 • سقف مقالات سفارشی ۳ میلیون تومان باشد.
 • دبیرخانه همایش به صورت مستقل با نیروی انسانی مشخص و با امکانات لازم راه اندازی شود.
 • مدیران هریک از محورها بدین شرح مشخص شد: کمیته معماری و شهرسازی: آقای دکتر بهزادفر، کمیته هنری: آقای دکتر دیباج و دکتر علیزاده، کمیته فرهنگ، اجتماع و مفاهیم: آقای دکتر کاظم زاده و دکتر پیری.
 • برای پذیرش مقالات محدودیت زبانی وجود ندارد.
 • تا پایان هفته جاری و اوایل هفته بعد مدیران کمیته ها ۵ عنوان مقاله سفارشی از زیر محورهای مربوطه استخراج نمایند و نویسنده های پیشنهادی را معرفی نمایند که می توانند از اعضای کمیته علمی همایش هم به عنوان نویسنده مقاله سفارشی استفاده کنند.
 • جلسه ای با حضور دبیر علمی، دبیر اجرایی و مدیران سه کمیته فرعی تا اوایل هفته بعد برگزار شود.
 • لیست موزه های موجود در کشور تهیه شود.
 • با مجریان، ناظران و مشاوران موزه های کرمان، همدان و تهران برای جلسه ای مشترک هماهنگی انجام شود.
 • از تجارب آقای مهندس بدبعی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در حوزه بررسی و آسیب شناسی موزه های خارجی استفاده شود.
 • از تجارب آقای دکتر مطوف عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در حوزه مکان یابی و آمایش موزه ها استفاده شود.
 • زمانبندی برنامه های اجرایی همایش تنظیم شود.

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید