جلسه کمیسیون همایش های موزه دفاع مقدس برگزار شد

نهمین جلسه کمیسیون همایش های موزه دفاع مقدس با حضور مدیر عامل و سایر اعضاء تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا اصغر رضوانی دبیر اجرایی «همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری» گزارشی از اقدامات به عمل امده را ارائه داد و در ادامه دکتر ناصر رضایی دبیر ...

نهمین جلسه کمیسیون همایش های موزه دفاع مقدس با حضور مدیر عامل و سایر اعضاء تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا اصغر رضوانی دبیر اجرایی «همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری» گزارشی از اقدامات به عمل امده را ارائه داد و در ادامه دکتر ناصر رضایی دبیر کمیته علمی گزارشی از جلسه کمیته علمی همایش را به اطلاع اعضاء رساند.

در ادامه سید حسام باب گوره دبیر اجرایی «همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس» گزارشی از اقدامات به عمل آمده در کمیته های علمی و حوزه اجرایی همایش ارائه داد.

در پایان سردار جواد خضرایی مدیر عامل موزه دفاع مقدس ، ضمن قدر دانی از اقدامات به عمل آمده به ضرورت تلاش در حوزه اطلاع رسانی و ارتباط با جامعه علمی مرتبط با همایش ها تاکید کرد و اعلام کرد سعی شود در اسرع وقت پوستر همایش ها نهایی و برای مراکز علمی و سازمان های مرتبط ارسال شود تا شاهد در یافت مقالات علمی پر محتوایی در این حوزه باشیم .

kiha20895_3

kiha20895_3

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید