اعطای گواهی حضور به شرکت کنندگان در همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری

به کلیه شرکت کنندگان در همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری گواهی حضور اعطاء می شود.
دکتر ناصر رضایی ...
به کلیه شرکت کنندگان در همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری گواهی حضور اعطاء می شود.
دکتر ناصر رضایی دبیر علمی همایش با اعلام خبر فوق گفت: علاوه بر گواهی حضور، به مقالات برتر حق تألیف و تندیس تعلق می گیرد و مجموعه مقالات برتر در کتابی چاپ می شود که یک نسخه برای صاحبان مقالات ارسال خواهد شد.
kiha20895_3

نوشته های مرتبط

ارسال یک دیدگاه

شما برای وارد شوید. ارسال دیدگاه باید